HVAC

Spoljna izolacija cevovoda

Cijevne izolacije
Prefabrikovani segmenti Ultimate mineralne vune za toplotnu izolaciju cevovoda.
Odgovarajući proizvodi: 

Spoljna izolacija kanala

Vanjska izolacija cjevovoda
Rolne mineralne vune 4+ za toplotnu izolaciju kanala
Odgovarajući proizvodi: 

Climcover Roll Alu3

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,039 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

Climcover Roll Alu2

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,035 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

Požarna izolacija okruglih/pravouglih klima kanala sa otpornošću do 120 min

Izolacija ventilacijskih kanala
Ploče ili blazine od Ultimate mineralne vune za protivpožarnu zaštitu pravouglih ili okruglih klima kanala.
Odgovarajući proizvodi: 

CLIMAVER - nemetalni klima kanali

Climaver kanali
CLIMAVER nemetalni klima kanali za distribuciju kondicioniranog vazduha, uz minimalne toplotne gubitke i gubitke usled propuštanja na spojevima segmenata kanala, uz izvrsnu apsorpciju i redukciju zvuka unutar samog kanala.
Odgovarajući proizvodi: 

Climaver A1 Apta

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 40 mm, A1 klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane alu folije, a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Kanali od A1 APTA ploča imaju najbolju moguću karakteristiku ponašanja u požaru i odlična svojstva apsorpcije zvuka i toplotne izolacije.

Climaver A2 Apta

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 40 mm, A2 klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane alu folije, a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Kanali od A2 APTA ploča imaju izvrsnu karakteristiku ponašanja u požaru i odlična svojstva apsorpcije zvuka i toplotne izolacije.

Climaver Apta

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 40 mm, B klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane alu folije, a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Kanali od APTA ploča imaju odlična svojstva apsorpcije zvuka i toplotne izolacije.

Climaver A2 Deco

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 25 mm, A2 klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od dekorativnog staklenog platna (pet mogućih boja: siva, crna, modra, turquise i crvena), a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Kanali od A2 DECO ploča imaju izvrsnu karakteristiku ponašanja u požaru, odlična svojstva apsorpcije zvuka i dekorativnu spoljnu površinu kanala.

Climaver A2 Plus

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 25 mm, A2 klase gorivosti. Spoljna i unutrašnja strana ploče su od ojačane alu folije. Kanali od A2 PLUS ploča imaju izvrsnu karakteristiku ponašanja u požaru.

Climaver A2 Neto

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 25 mm, A2 klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane alu folije, a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Kanali od A2 NETO ploča imaju izvrsnu karakteristiku ponašanja u požaru i odlična svojstva apsorpcije zvuka.

Climaver Neto

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 25 mm, B klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane alu folije, a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Kanali od NETO ploča imaju izvrsnu karakteristiku apsorpcije zvuka.

Climaver Neto Pro

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 25 mm, B klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane alu folije, a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Ploče su fabrički pripremljene za izradu klima kanala dim. 15×25 cm i 20×30 cm. Kanali od NETO ploča imaju izvrsnu karakteristiku apsorpcije zvuka.

Climaver Plus R

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 25 mm, B klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane alu folije, a unutrašnja strana od glatke alu folije. Kanali od PLUS R ploča imaju izvrsnu karakteristiku mehaničke čvrstoće, a zbog glatke unutrašnje površine lakše se čiste i održavaju, te podnose veće brzine vazduha unutar klima kanala.

Climaver Star

Samonosiva CLIMAVER ploča db. 40 mm, B klase gorivosti. Spoljna strana ploče je od ojačane matirane alu folije presvučene UV stabilnim zaštitnim slojem, a unutrašnja strana od crnog staklenog platna. Kanali od STAR ploča imaju odlična svojstva apsorpcije zvuka i toplotne izolacije, te služe za spoljnu ugradnju kanala.