HVAC

Spoljna izolacija cevovoda

Cijevne izolacije
Prefabrikovani segmenti Ultimate mineralne vune za toplotnu izolaciju cevovoda.
Odgovarajući proizvodi: 

Spoljna izolacija kanala

Vanjska izolacija cjevovoda
Rolne mineralne vune 4+ za toplotnu izolaciju kanala
Odgovarajući proizvodi: 

Climcover Roll Alu3

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,039 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.

Climcover Roll Alu2

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,035 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.

Požarna izolacija okruglih/pravouglih klima kanala sa otpornošću do 120 min

Izolacija ventilacijskih kanala
Ploče ili blazine od Ultimate mineralne vune za protivpožarnu zaštitu pravouglih ili okruglih klima kanala.
Odgovarajući proizvodi: 

CLIMAVER - nemetalni klima kanali

Climaver kanali
CLIMAVER nemetalni klima kanali za distribuciju kondicioniranog vazduha, uz minimalne toplotne gubitke i gubitke usled propuštanja na spojevima segmenata kanala, uz izvrsnu apsorpciju i redukciju zvuka unutar samog kanala.
Odgovarajući proizvodi: