Izolacija bojlera i kotlova
Proizvodi služe za toplotnu izolaciju spoljnog omotača bojlera i kotlova.