Izolacija peći
Izolacione ploče od mineralne vune Ultimate ili Isover kamene vune za toplotnu izolaciju peći.