Izolacija uređaja nepravilne geometrije
Vuna u rinfuzu bez sadržaja veziva za toplotnu izolaciju nepravilnih geometrijskih oblika.