Izolacija visoko temperaturnih cevi velikih promera
Izolacija cijevi velikih promjera na visokoj temperaturi
Izolacione blazine od mineralne vune Ultimate ili Isover kamene vune za toplotnu izolaciju visoko temperaturnih cevi velikih promera.