Izolacija dimnjaka kamina s visokim temperaturama
Izolacija od mineralne vune Ultimate ili Isover kamene vune za toplotnu izolaciju dimnjaka kamina na kojima se pojavljuju visoke temperature.