Izolacije u brodogradnji

Požarna izolacija klase B-15

Izolacija B-15
Mineralna vuna Ultimate, gustine 66 kg/m3, db. 50 mm, obostrano kaširana alu folijom, za B-15 ekstenzije uz MED sertifikat.
Posebnim sertifikatom su rešeni prodori cevi i prolazi električnih kabala kroz B-15 ekstenzije.
Odgovarajući proizvodi: 

Požarna izolacija tavanica klase A

Izolacija tavanica
Mineralna vuna Ultimate u formi rolni, ploča ili blazina za protivpožarnu izolaciju tavanica, čeličnih, aluminijskih ili FRP (Fibre Reinforced Plastics) konstrukcija na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

Požarna izolacija pregrada klase A

Izolacija pregrada
Mineralna vuna Ultimate u formi rolni, ploča ili blazina za protivpožarnu izolaciju pregrada čeličnih, aluminijskih ili FRP (Fibre Reinforced Plastics) konstrukcija na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

Zvučna i požarna izolacija plivajućih podova klase A

Zvučna i protupožarna izolacija plivajućih podova
Mineralna vuna Ultimate u formi ploča, gustine 90 kg/m3, db. 50 mm, za protivpožarnu izolaciju plivajućih podova klase A-60 na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

Toplotna i zvučna izolacija

Izolacija stijena
Mineralna vuna Ultimate u formi rolni ili ploča za toplotnu i zvučnu izolaciju tavanica i pregrada na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

Izolacija cevovoda

Izolacija cjevovoda
Prefabrikovani izolacioni segmenti iz mineralne vune Ultimate za toplotnu izolaciju cevovoda.
Odgovarajući proizvodi: 

Izolacija toplotnih mostova

Izolacija toplinskih mostova
Izolacione rolne ili ploče od mineralne vune Ultimate za izolaciju toplotnih mostova na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: