Izolacije u brodogradnji

Požarna izolacija klase B-15

Izolacija B-15
Mineralna vuna Ultimate, gustine 66 kg/m3, db. 50 mm, obostrano kaširana alu folijom, za B-15 ekstenzije uz MED sertifikat.
Posebnim sertifikatom su rešeni prodori cevi i prolazi električnih kabala kroz B-15 ekstenzije.
Odgovarajući proizvodi: 

U SeaProtect Slab Alu1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

Požarna izolacija tavanica klase A

Izolacija tavanica
Mineralna vuna Ultimate u formi rolni, ploča ili blazina za protivpožarnu izolaciju tavanica, čeličnih, aluminijskih ili FRP (Fibre Reinforced Plastics) konstrukcija na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

U SeaProtect Roll

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene do 400 °C.

U SeaProtect Roll Alu1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani alu folije max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G120

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna, max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G220

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll V1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog voala max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Slab

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustinu do 100 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab Alu1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G120

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G220

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana bijelim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G420

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 420-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab V1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Wired Mat

Izolaciona blazina od Ultimate mineralne vune za toplotnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima. Jednostrano je kaširana heksagon mrežom. Maksimalna temperatura primene je 650 °C.

U SeaProtect Wired Mat Alu1

Izolaciona blazina od Ultimate mineralne vune za toplotnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima. Jednostrano je kaširana heksagon mrežom i ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene je 650 °C; na strani alu folije max. temp. primene je 100 °C.

Požarna izolacija pregrada klase A

Izolacija pregrada
Mineralna vuna Ultimate u formi rolni, ploča ili blazina za protivpožarnu izolaciju pregrada čeličnih, aluminijskih ili FRP (Fibre Reinforced Plastics) konstrukcija na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

U SeaProtect Roll

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene do 400 °C.

U SeaProtect Roll Alu1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani alu folije max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G120

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna, max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G220

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll V1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog voala max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Slab

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustinu do 100 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab Alu1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G120

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G220

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana bijelim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G420

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 420-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab V1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Wired Mat

Izolaciona blazina od Ultimate mineralne vune za toplotnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima. Jednostrano je kaširana heksagon mrežom. Maksimalna temperatura primene je 650 °C.

U SeaProtect Wired Mat Alu1

Izolaciona blazina od Ultimate mineralne vune za toplotnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima. Jednostrano je kaširana heksagon mrežom i ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene je 650 °C; na strani alu folije max. temp. primene je 100 °C.

Zvučna i požarna izolacija plivajućih podova klase A

Zvučna i protupožarna izolacija plivajućih podova
Mineralna vuna Ultimate u formi ploča, gustine 90 kg/m3, db. 50 mm, za protivpožarnu izolaciju plivajućih podova klase A-60 na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

U SeaProtect Slab

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustinu do 100 kg/m³ je 650 °C.

Toplotna i zvučna izolacija

Izolacija stijena
Mineralna vuna Ultimate u formi rolni ili ploča za toplotnu i zvučnu izolaciju tavanica i pregrada na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

U SeaProtect Roll

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene do 400 °C.

U SeaProtect Roll Alu1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani alu folije max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G120

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna, max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G220

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll V1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog voala max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Slab

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustinu do 100 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab Alu1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G120

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G220

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana bijelim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G420

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 420-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab V1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

Izolacija cevovoda

Izolacija cjevovoda
Prefabrikovani izolacioni segmenti iz mineralne vune Ultimate za toplotnu izolaciju cevovoda.
Odgovarajući proizvodi: 

Izolacija toplotnih mostova

Izolacija toplinskih mostova
Izolacione rolne ili ploče od mineralne vune Ultimate za izolaciju toplotnih mostova na brodovima.
Odgovarajući proizvodi: 

U SeaProtect Roll

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene do 400 °C.

U SeaProtect Roll Alu1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani alu folije max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G120

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna, max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll G220

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog platna max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Roll V1

Izolaciona rolna od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene do 400 °C; na strani staklenog voala max. temp. primene je 100 °C.

U SeaProtect Slab

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustinu do 100 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab Alu1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana ojačanom alu folijom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G120

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana crnim staklenim 120-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G220

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana bijelim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab G420

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana belim staklenim 420-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.

U SeaProtect Slab V1

Izolaciona ploča od Ultimate mineralne vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, kao i za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana staklenim voalom. Maksimalna temperatura primene za gustine do 40 kg/m³ je 600 °C, a za gustine iznad 40 kg/m³ je 650 °C.