Krovovi
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju krovova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu.

Ventilisani kosi krovovi

Ventilirani krovovi
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju kosih krovova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu.

Odgovarajuća rešenja

Kosi ventilirani krov s visokom vrijednosti ljetnog temperaturnog kašnjenja
Rešenje za izolaciju kosog krova sa visokom vrednošću letnjeg temperaturnog pomeraja je konstrukcijsko rešenje koje objektu pruža niz prednosti. Ventilacioni sloj sprečava stvaranje kondenzata u međuprostoru. Toplotna i zvučna izolacija kontrolišu tok toplote i štite objekat od vazdušne buke. Paropropusni sloj je istovremeno i vodonepropustljiv, te osigurava potpunu zaštitu donjih elemenata krova, kao i ispravno 'disanje' krovišta. Ovo rešenje sa donje strane obuhvata dvoslojnu izolaciju iz mineralne vune visoke gustine Isover E60 G3 postavljene na dvostruku rešetku od gredica. Izolacione ploče osiguravaju krovištu odličnu karakteristiku otpornosti na pojavu letnjeg temperaturnog kašnjenja.
Ventilirani krovovi
Rešenje za izolaciju kosog krova sa samonosivom izolacijom je konstrukcijsko rešenje koje objektu pruža niz prednosti. Ventilacioni sloj sprečava stvaranje kondenzata u međuprostoru. Toplotna i zvučna izolacija kontrolišu toplotni tok i štite objekat od vazdušne buke. Paropropusni sloj je istovremeno i vodonepropustljiv, te osigurava potpunu zaštitu donjih elemenata krova, kao i ispravno 'disanje' krovišta. Ovo rešenje sa donje strane obuhvata dvoslojnu izolaciju iz mineralne vune visoke gustine Isover SUPERBAC N Roofine® G3 ili BAC CF N Roofine® G3 postavljene na dvostruku rešetku od gredica. Izolacione ploče osiguravaju krovištu odličnu karakteristiku toplotne i zvučne izolacije.
 

Neventilisani kosi krovovi

Neventilirani krov
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju krovova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu.

Odgovarajuća rešenja

Neventilirani krov
Rešenje za izolaciju neventilisanog kosog krova na betonskoj strukturi omogućava znatno smanjenje pojave toplotnih mostova, a pokrovu daje karakteristiku visoke mehaničke čvrstoće zahvaljujući Roofine® vlaknima u strukturi ploča mineralne vune Isover SUPERBAC Roofine G3 ili BAC CF Roofine G3.

Izgradnja potkrovlja

Potkrovlja
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju krovova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu.

Odgovarajuća rešenja

Korišteno potkrovlje
Rešenje za izolaciju podgleda korišćenog potkrovlja osigurava znatno smanjenje pojave toplotnih mostova i doprinosi kvalitetu unutrašnjeg vazduha zahvaljujući korišćenju mineralne vune 4+ koja sadrži patentirano vezivno sredstvo na bazi obnovljivih materijala pa udovoljava najstrožim evropskim zahtevima o emisijama formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima. Mineralne vune Isover Par Gold N 4+, UNI 4+, IBR N 4+ ili RIO 4+ omogućavaju lako i brzo izolovanje podgleda potkrovlja, pri čemu se izolacija oblaže gips kartonskim pločama ili drvenom lamperijom. Ispred izolacionog sloja obavezno postaviti parnu branu sa potrebnim priborom.