OEM
ISOVER dizajnira izolaciona rešenja koja se uklapaju u Vaš proizvod i mogu se jednostavno ugraditi.
Za solarne sisteme, kućne aparate, kotlove i peći za grejanje, putne barijere i mnoge druge aplikacije!

Izolacija bojlera i kotlova

Izolacija bojlera i kotlova
Proizvodi služe za toplotnu izolaciju spoljnog omotača bojlera i kotlova.
Odgovarajući proizvodi: 

Climcover Roll Alu3

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,039 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.

Climcover Roll Alu2

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,035 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.

Izolacija peći

Izolacija peći
Proizvodi služe za toplotnu izolaciju peći.
Odgovarajući proizvodi: 

Climcover Roll Alu3

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,039 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.

Climcover Roll Alu2

Rolna mineralne vune Isover 4+ proizvedena od potpuno prirodnih materijala, korišćenjem vezivnog sredstva nove generacije na potpuno prirodnoj osnovi, koje osigurava maksimalni kvalitet vazduha. Bez emisija isparljivih materija (VOC). Rolna je jednostrano kaširana ojačanom alu folijom. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti 0,035 W/mK služi za toplotnu izolaciju kanala, cevi, klima kanala, bojlera, kotlova i peći.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.

E100 S G3

Ploče mineralne vune G3, vodootporne, izrađene od mineralne sirovine i veziva od organskih i biljnih komponenti koje minimizuju emisiju isparljivih supstanci (VOC). Ploča nije kaširana, a koristi se kao toplotno izolacioni sloj u sistemu dvoslojnog spoljnog zida s potpunom ispunom šupljine (tzv. neventilisani spoljni zid), te kao toplotna izolacija peći za grejanje.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.

X60 VN G3

Ploče mineralne vune G3, sa hidrofobnom strukturom vlakana. Izrađene su od mineralne sirovine sa novom generacijom veziva od organskih i biljnih komponenti koje minimizuju emisiju isparljivih supstanci (VOC). Ploče su jednostrano kaširane crnim staklenim voalom, a koriste se kao toplotno izolacioni sloj u sistemu ventilisanih fasada, kao i toplotna izolacija peći.

*Proverite dostupnost proizvoda sa predstavnikom Isover tima.