Izolacija podova i stropova
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju podova i plafona.

Podovi na međuspratnoj konstrukciji

Podovi na međukatnoj konstrukciji
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju podova, spuštenih plafona i podova u potkrovlju.

Odgovarajuća rešenja

Plivajući pod s toplinsko-zvučnom izolacijom
Rešenje plivajućeg poda podrazumeva umetanje elastičnog elementa između poda i međuspratne konstrukcije. Time se vibracije nastale usled udaraca, hodanja i pada predmeta drastično prigušuju. Ivična traka i izolaciona ploča Isover Ekosol N 4+ osiguravaju besprekornu zvučnu izolaciju i sprečavaju širenje zvukova koji nastaju od udaraca, kao i zvukova koji se šire vazduhom. Karakteristike mineralne vune 4+ osiguravaju visoki nivo toplotne izolacije i doprinose kvalitetu unutrašnjeg vazduha zbog sadržaja prirodnog patentiranog veziva iz obnovljivih materijala, koje udovoljava najstrožim zakonskim evropskim propisima o emisiji formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima.
Plivajući pod na drvenoj međukatnoj konstrukciji
Rešenje plivajućeg poda obuhvata umetanje elastičnog elementa između poda i plafona. Time se vibracije nastale uslijed udaraca, hodanja ili pada predmeta drastično prigušuju. Kod primene ovog rešenja na podu od dasaka, stari plafoni se mogu konstrukcijski ojačati i prilagoditi novim predviđenim opterećenjima. Plafon dobija toplotnu i zvučnu izolaciju postavljanjem izolacione ploče od mineralne vune Isover Ekosol N 4+ između dva sloja armiranog betona. Ispravno postavljanje dilatacijskih traka od ekspandiranog polietilena zatvorenih komora i izolacionih ploča mineralne vune 4+ osigurava besprekornu zvučnu izolaciju međuspratnog plafona, Rw = 50 dB.

Podovi iznad negrejanih prostora

Podovi prema negrijanom prostoru
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju podova, spuštenih plafona i podova u potkrovlju.

Odgovarajuća rešenja

Podovi iznad najviše plafonske pregrade

Odgovarajuća rešenja

Nekorišten lako dostupan prostor
Rešenje za izolaciju nekorišćenog, lako dostupnog potkrovlja, osigurava znatno smanjenje toplotnih gubitaka između potkrovlja i donjih prostorija objekta zahvaljujući sloju mineralne vune 4+ koja sadrži patentirano vezivo na bazi obnovljivih materijala, pa udovoljava najstrožim evropskim zahtevima o emisijama formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima. Mineralne vune Isover Par Gold N 4+, UNI 4+, IBR N 4+ ili RIO 4+ jednostavno se režu i omogućavaju lako i brzo izolovanje tavanskih prostora.