Pregradni zidovi
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju pregradnih zidova.

Pregradni zidovi između različitih stambenih jedinica

Pregradni zidovi između različitih stambenih jedinica
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju zidova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu.

Odgovarajuća rešenja

Pregradni gips-kartonski zid 01
Rešenje za pregradne zidove između različitih stambenih jedinica sa dvostrukom metalnom konstrukcijom, omogućava brzu izradu zida visokog toplotno-zvučnog izolacionog efekta. Izolacija se sastoji od rolni mineralne vune Isover Par Gold 4+ ili Isover Akusto 4+ koje sadrže patentirano vezivo na bazi obnovljivih materijala pa udovoljavaju najstrožim evropskim zahtevima o emisiji formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima. Obostrana obloga gips-kartonskim pločama sa dvoslojnom oblogom i sa središnjom gips- vlaknastom pločom otpornom na stezanja i rastezanja, pruža potpunu sigurnost unutrašnjeg prostora.
Izolacija ciglenog pregradnog zida s jedne strane
Rešenje za pregradne zidove od cigle, između različitih stambenih jedinica, kao i za izolovanje spoljnih zidova sa unutrašnje strane, pruža visok toplotno-izolacioni efekat. Sistem je prilagodljiv bilo kojem tipu zida, sistemu i načinu vođenja instalacija. Rešenje predviđa izolovanje rolnama mineralne vune Isover Par Gold 4+ ili AKUSTO 4+ koje sadrže patentirano vezivo na bazi obnovljivih materijala pa udovoljava najstrožim evropskim zahtevima o emisiji formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima. U slučaju oblaganja spoljnog zida obavezno postaviti parnu branu sa potrebnim priborom ispred izolacionog sloja.
Cigleni zid - Odlična zvučna izolacija
Rešenje za pregradne zidove od cigle, između različitih stambenih jedinica, tehnikom suve gradnje, odnosno zidne obloge od gips-kartonskih ploča, omogućava postizanje visokog nivoa zvučne izolacije u kratkom vremenu. Zvučnu izolaciju osigurava izolaciona rolna Isover AKUSTO 4+ koja doprinosi poboljšanju kvaliteta unutrašnjeg vazduha zahvaljujući sadržaju patentiranog veziva na bazi obnovljivih materijala, pa udovoljava najstrožim evropskim zahtevima o emisiji formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima.