Ravni krovovi
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju krovova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu.

Ravni krovovi na betonskoj ili metalnoj konstrukciji

Ravni krov
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju krovova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu.

Odgovarajuća rešenja

Ravni krov iznad betonske ploče
Rešenje za izolaciju ravnog, povremeno prohodnog krova omogućava znatno smanjenje pojave toplotnih mostova, a sam pokrov ima veliku mehaničku čvrstoću zahvaljujući Roofine® vlaknima od kojih se proizvode ploče mineralne vune Isover  SUPERBAC Roofine G3 ili BAC CF Roofine G3. Bitumenska membrana osigurava homogenu difuziju pare koja dolazi iz unutrašnjosti objekta, a kvalitet spoja kartona i vune osigurava trajno zadržavanje fleksibilnosti i samim tim duži vek trajanja.
Ravni krov, tradicionalni
Rešenje za izolaciju ravnog prohodnog krova omogućava znatno smanjenje pojave toplotnih mostova, a sam pokrov ima veliku mehaničku čvrstoću zahvaljujući betonskoj ploči sa zavarenom armaturnom mrežom kao i Roofine® vlaknima od kojih se proizvode ploče mineralne vune Isover SUPERBAC Roofine G3 ili BAC CF Roofine G3. Bitumenska membrana osigurava homogenu difuziju vodene pare koja dolazi iz unutrašnjosti objekta i smanjuje prekomerna naprezanja same membrane i slojeva iznad nje.
Obrnuti ravni krov
Kod rešenja za izolaciju obrnutog, prohodnog ravnog krova, sloj izolacije se postavlja iznad hidroizolacionog sloja, čime se znatno produžava vek trajanja membrane. Plivajući prohodni pod ima ulogu balasta i sprečava mogućnost da vetar pomeri sloj izolacije od ekstrudiranog polistirena.
Zeleni krov
Rešenje za izolaciju zelenih krovova pruža niz prednosti kako za sam objekat, tako i za okolinu. Krov – park, intenzivnog ili ekstenzivnog tipa, štiti sve slojeve krova, pruža odličnu toplotnu izolaciju i osigurava znatnu uštedu energije. U gradskoj sredini reguliše mikroklimu snižavanjem temperature, te smanjuje količinu fine prašine u vazduhu.

Industrijski krovovi

Industrijski krovovi
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju industrijskih krovova

Odgovarajuća rešenja

Industrijski krov
Kod krovnih pokrivača industrijskih objekata veoma je rasprostranjena tipologija konstrukcije od greda profila Y od prednapregnutog betona, u kombinaciji sa fibrocementnim pločama (ili alternativno sa pločama od rebrastog lima) koje se polažu na konstrukciju od greda i tavanskih elemenata na donjoj strani. Ovo rešenje omogućava izolovanje greda profila Y koje su vrlo disperzivni toplotni mostovi i znatno opterećuju ukupnu sposobnost odvođenja toplote čitavog pokrivača. Mineralna vuna Isover IBR N 4+, lako se reže i omogućava lako i brzo izolovanje. Izolaciona obloga je od mineralne vune 4+ koja sadrži patentirano vezivno sredstvo na bazi obnovljivih materijala pa udovoljava najstrožim evropskim zahtevima o emisijama formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima.