Zidovi
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju zidova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu

Spoljni zidovi izolovani spolja - ETICS

Zidovi izolirani s vanjske strane
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju zidova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu

Odgovarajuća rešenja

Vanjski zid iz armiranog betona
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja toplote. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se  potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara. 
Vanjski zid iz vibro betona
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja toplote. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara.
Vanjski zid iz lagane opeke
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja toplote. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara.
Vanjski zid iz tradicionalne cigle
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja toplote. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara.
Vanjski zid iz kamena
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja toplote. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara.
Vanjski zid iz pune cigle
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja toplote. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara.
Kontaktna fasada
Rešenje spoljne višeslojne izolacije velike mehaničke čvrstoće objedinjuje prednosti sistema sa oblogom i osobinu čvrstoće klasičnog zida. Zahvaljujući čvrstoći, ova izolacija se može završno obrađivati bojenjem, nanošenjem obojenog maltera, postavljanjem keramike, oblaganjem prirodnim ili recikliranim kamenom, drvenom ili metalnom lamperijom.
Vanjski zid iz pjenobetona
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja topline. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara.

Spoljni zidovi izolovani spolja - Ventilisani

Vanjski ventilirani zidovi
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju zidova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu

Odgovarajuća rešenja

Ventilirana fasada
Ventilisana fasada je sistem izolacije spoljnih zidova sa vazdušnim međuprostorom u kome se stvara efekat dimnjaka. Uloga vazdušnog međuprostora je odvođenje vrućeg vazduha koji se stvara leti usled pregrevanja zbog izloženosti spoljne površine suncu, a zimi sprečava nastanak kondenzata. Fasada je toplotno i zvučno izolovana pločama mineralne vune koje se učvršćuju posebnim tiplovima u nosivi zid. Izolaciona ploča Isover X60 VN G3 je nezapaljiva (Euroklasa A1) i kao takva u skladu sa protivpožarnim uslovima kojima moraju odolevati pročelja objekata. Nosiva konstrukcija na koju se izolacija učvršćuje ima estetsku ulogu kao i ulogu zaštite od atmosferskih uticaja.

Spoljni zidovi izolovani spolja - Neventilisani

Dvoslojni vanjski zid
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju zidova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu

Odgovarajuća rešenja

Spoljni zidovi izolovani iznutra

Vanjski zid izoliran iznutra
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju zidova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu

Odgovarajuća rešenja

Vanjski zid izoliran iznutra - Brzo i toplinski učinkovito rješenje
Rešenje za izolovanje spoljnih zidova sa unutrašnje strane ima minimalne toplotno-zvučne mostove i pruža visok toplotno-izolacioni efekat na spoljnim zidovima. Sistem suve gradnje ne zahteva korišćenje lepka pa nema zastoja zbog njegova sušenja. Sistem je prilagodljiv bilo kom tipu zida i sistemu upravljanja instalacijom. Rešenje predviđa izolovanje izolacionim rolnama mineralne vune Isover Par Gold 4+ ili AKUSTO 4+ koje sadrže patentirano vezivno sredstvo na bazi obnovljivih materijala, pa udovoljavaju najstrožim evropskim zahtevima po pitanju emisije formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima. Ispred sloja toplotne izolacije gledano sa unutrašnje strane, obavezno postaviti parnu branu sa potrebnim priborom.
Vanjski zid izoliran iznutra - Odlična toplinska i zvučna zaštita
Izolovanje spoljnih zidova sa unutrašnje strane omogućava ostvarenje toplotne i zvučne izolacije izvođenjem obloge visokih zvučno-izolacionih karakteristika tehnikom suve gradnje. Izolacija se izvodi izolacionim pločama od mineralne vune Isover Ekosol N 4+ i rolnama mineralne vune Isover AKUSTO 4+ koje sadrže patentirano vezivno sredstvo na bazi obnovljivih materijala, pa udovoljavaju najstrožim evropskim zahtevima po pitanju emisija formaldehida i VOC (isparljivih organskih jedinjenja) u unutrašnjim prostorima. Izolaciona ploča Isover Ekosol N4+ sprečava nastanak toplotnih mostova na mestu kontakta spoljnog zida i metalne konstrukcije unutrašnje obloge, dok izolaciona rolna Isover AKUSTO 4+ ovom rešenju dodaje karakteristiku visoke toplotne i zvučne izolacije. Ispred izolacionog sloja gledano sa unutrašnje strane, potrebno je postaviti parnu branu sa potrebnim priborom.

Spoljni zidovi montažnih/drvenih kuća

Vanjski zidovi montažnih/drvenih kuća
Pronađite rešenja i Isover proizvode za izolaciju zidova stambenih objekata i objekata za industrijsku primenu

Odgovarajuća rešenja

Vanjski zid iz poprečno laminirane šperploče
Izolovanje spoljnih zidova višeslojnom spoljnom izolacijom omogućava povećanje udobnosti unutrašnjeg prostora zahvaljujući nizu prednosti. Sistem kontaktne fasade toplotno izoluje čitav objekat bez stvaranja toplotnih mostova i bez rasipanja toplote. Time je osigurana bolja kontrola unutrašnje temperature, smanjuje se potrošnja energije i osigurava disanje objekta tako da ne dolazi do kondenzacije vodene pare i stvaranja mrlja plesni. Sloj mineralne vune pruža odličnu zvučnu izolaciju i zaštitu objekta od požara.