Zvučna i protupožarna izolacija plivajućih podova
Mineralna vuna Ultimate u formi ploča, gustine 90 kg/m3, db. 50 mm, za protivpožarnu izolaciju plivajućih podova klase A-60 na brodovima.